logo

Raport Algo i High Frequency Trading - Bezpieczeństwo i kontrola

W ramach swojej działalności, Fundacja przygotowała opracowanie tematu High Frequency Trading. Temat ten stanowi kwintesencję ilościowego podejścia do finansów i inwestycji. Dodatkowo, od kilku lat, mówi się o możliwym wejściu tej techniki inwestycyjnej na rynek Polski. 

Odpowiedni poziom regulacji handlu algorytmicznego, w tym handlu wysokich częstotliwości (HFT), jest kluczowy dla kontroli i bezpieczeństwa funkcjonowania tego typu podmiotów na rynku regulowanym, ograniczając możliwe oddziaływania ich obecności na rynku do pozytywnych. Podmioty te mogą być panaceum na problem płynności i tym samym atrakcyjności rynku giełdowego. 

High Frequency Trading stało się integralną częścią zachodnich rynków finansowych na co wskazuje wysoki udział w obrocie instrumentami (ok. 40-50% w zależności od rynku i aktywa). Perspektywy udziału handlu algorytmicznego są wzrostowe w związku z postępującą automatyzacją procesu doradztwa finansowego i inwestycji.

Celem Raportu Algo i High Frequency Trading - Bezpieczeństwo i kontrola  jest przedstawienie zagadnienia handlu algorytmicznego oraz handlu wysokich częstotliwości - HFT i regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia. 

Poniżej udostęniamy również  wcześniej przygotowywaną prezentację.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułami członków naszego zespołu, dotyczącymi omawianego zagadnienia w zakładce Publikacje.