logo

Aims and Objectives

QuantFin – Foundation for Professional Development in Quantitative Finance was established in 2012 in response to the challenges of quantitative approach towards financial markets.

Foundation popularises and takes an active part in enhancing the use of quantitative methods, data science in research, digital economy and risk management.

The aim of the Foundation is to provide a platform for the ambitious student of maths, physics, quant methods, IT to develop interest and support their search for best workplace.


 

QuantFin - Fundacja Rozwoju Zawodowego Quantitative Finance powstała 2012 roku w odpowiedzi na potrzebę zmiany podejścia w kontekście rozwoju rynków finansowych. 

Popularyzuje ona wykorzystanie metod ilościowych, data science w dziedzinach związanych z zarządzaniem ryzykiem i inżynierią finansową.

Celem Fundacji jest udostępnienie platformy umożliwiającej debiutantom zawodowym realizację inicjatyw, rozwój zainteresowań i wsparcie w poszukiwaniu pierwszej pracy w wyżej wymienionych dziedzinach.